Rezervácie

 

REZERVÁCIE ZRUŠENÉ

DO ODVOLANIA

Vzhľadom na situáciu a
bezpečnosť
budú skupinové hodiny prebiehať 
v maximálnom počte 5 osôb do odvolania.