top of page

Otváracia mantra

Om
Vande gurunaam chaaranara vinde /

Sandar shita swaatma sukhava bhode /

Nishrey yase jaangalika yamane /

Samsara haala hala moha shantye //

 

Abahu purusha karam /

Shankha chakraasi dharinam /

Sahasra shirasam shvetam /

Pranamaami patanjalim /
Om

Otváracia mantra

Om
Vande gurunaam chaaranara vinde /

Sandar shita swaatma sukhava bhode /

Nishrey yase jaangalika yamane /

Samsara haala hala moha shantye //

 

Abahu purusha karam /

Shankha chakraasi dharinam /

Sahasra shirasam shvetam /

Pranamaami patanjalim /
Om

Úvodná mantra - preklad

ॐ óm

vandé gurúṇáṃ čaraṇáravindé sandarśita-svátma-sukhávabódhé

vandé (vand) = klaním se, guráṇám = učitelům, čaraṇa = nohy, aravindé (aravinda) = lotos, san- (sam) = dokonale, úplně, darśita- (dr̥ ś) = (pro)jevení, spatření, sva = své, átma = Já, sukha = radost, snadno, avabódhé (avabodha) = prozřít, poznat

Klaním se lotosovým nohám učitelů, díky kterým se projevuje radost poznání skutečného Já.

 

niḥśréjasé džáṅgalikájamáné saṃsára-háláhala-móhaśántjái

niḥśréjasé (niḥśréjasa) = nejlepší, džáṅgalikájamáṇé (džáṅgalika) = chovající se jako léčitel z džungle1, saṁsára- = svět, koloběh zrození a smrti, háláhala- = nejhorší jed, móha- (muh) = iluze, zmatek, śántjai (śánti) = utiši

Jsou jako nejlepší léčitel z džungle: klidnící blouznění způsobené jedem světa.

 

ábáhu purušákáraṃ śaṅkha-čakrási-dháriṇam
ábáhu- (á-báhu) = až po paže, puruša = člověk, ákáram (ákára) = podoba, śaṅkha- = lastura na

troubení, čakra- = disk, asi- = meč, dháriṇam (dhárin) = nesoucí
(Klaním se tomu,) kdo má podobu člověka až po ramena, v ruce třímá

lasturu, disk a meč,

 

sahasra-śirasaṃ śvétaṃ praṇamámi pataňdžalim
sahasra- = tisíc, śirasam (śirasa) = hlavy, śvétam (śveta) = bíly, zářící, praṇamámi (pra-nam) =

klanět se, pataňdžalim = Pataňdžali
má tisíc zářících hlav. Klaním se Pataňdžalimu.

 

ॐ óm 

bottom of page