top of page

TYT - Tuli Yoga Teraphy - Štúdio vzniklo za účelom aby sa ľudia cítili lepšie. Zamerané na pomoc ľuďom, aby sa cítili lepšie. Ide o presné nastavenie cvičenia pre jednotlivca prihliadajúc na jeho individuálne požiadavky a potreby. Pomocou jogy, yoga therapy, pilatesu a smsystému na snažím odstraňovať a zlepšovať zdravie ludí. Dostať do povedonia zdravé cvicenie zdravý vzťah k pohybu s vlatným telom.  Cieľom TYT je odstraňovať bežné zdravotné ťažkosti. V dnešnej usedenej dobe narastajúce problémy s pohybovým aparátom - bolesti chrbtice, skrátené svalstvo a šliach, hernie platničiek, posilnenie svalstva - hlavne hlbokého svalstva, brucha, čistenie a liečenie kĺbov,  mygréna, činnosť a funkcia orgánov a celkové posilnenie a čistenie tela a v neposladnej rade aj hlavy. Vytvoriť priestor medzi stavcami a tým odstrániť rozne bolesti chrbta, krku a hlavy.

Ukázať ľuďom že aj cvičenie može byť príjemné, radosť a zábava. Vytvoriť si vzťah k pohybu a vlastnému teľu. Pravidelným a správnym cvičením sa stáva telo volnejšie, ohybnejšie a pevnejšie. Cvičiť sa dá vždy keď sa chce. A to je účelom TYT.  Nájsť spôsob ako sa to dá keď sa chce. Nájsť individuálnu techniku a spôsob cvičenie.

bottom of page